Zkušenosti, kompetence a služby zákazníkům  na nejvyšší úrovni

Historie

2004

Založení společnosti M-EC Maierhofer GesmbH panem Wilfried Maierhofer (od roku 1994 úspěšný  podnikatel v oblasti elektroinstalačních prací).

2005

Založení dceřinné společnosti M-EC CB s.r.o. v České republice, Borek u Českých Budějovic.

2007

Rozšíření podniku o nové pracoviště v 3362 Mauer, Amstettner Straße 34..

2011

R Zavedení systému managementu jakosti ISO 9001: 2008.

Seiersberg_Cz.jpg
SCS nákupní centrum Seiersberg

Filosofie

100% identifikace s požadavky a přáními našich zákazníků, jakož i rozsáhlá nadprůměrná připravenost našich pracovníků, flexibilita a absolutní dodržování termínů byly od začátku naším cílem a staly se mezitím u všech našich zákazníků značkou firmy M-EC Maierhofer GesmbH. Nejlepším důkazem naší kvality a vstřícnosti k zákazníkovi je skutečnost, že mnoho našich odběratelů se mezitím stalo našimi stálými zákazníky.

Vždy jsme byli a znovu budeme postaveni při našich projektech před obtížné výzvy. Jejich řešení k úplné spokojenosti našich zákazníků je zodpovědný úkol, který vždy znovu úspěšně řešíme s naším zkušeným týmem. Nejvyšší kvalita k úplné spokojenosti našich zákazníků je naším cílem.


Naše služby

zahrnují provozuschopné instalace silno- a slaboproudých zařízení u průmyslových zařízení a staveb, nákupních center jakož i kancelářských a obchodních center v celé Evropě.

Kvalifikovaná realizace

Celý náš tým disponuje dlouholetou praxí v různých oblastech elektroinstalačních prací, proto jsme samozřejmě neustále schopni při realizace našich výkonů nasadit výhradně zkušený personál.

Moderní plánování

Dále nabízíme našim zákazníkům celkové plánování objektů, které, podobně jako naše plány provádí zkušený odborný personál na našich nejmodernějších CAD pracovištích.

Služby

 • Specializované poradenství a plánování dle požadavku zákazníka 
 • středně napěťové zařízení a trafostanice do 30 kV 
 • systémy nouzového elektrického napájení a generátory 
 • uzemňovací zařízení a zařízení ochrany před bleskem 
 • rozdělovače energie
 • osvětlení 
 • nouzové osvětlení 
 • požární detekční systémy 
 • Telefon a DECT Systémy 
 • zařízení pro poruchová hlášení 
 • kamerové hlídací systémy 
 • elektro-akustické zařízení 
 • parkovací systémy a závory 
 • přístupové zařízení a systémy 
 • pasivní a aktivní síťová řešení 
 • TV zařízení 
 • fotovoltaické systémy
 • servis zařízení s termografickým přezkoušením